Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1  bierze udział w realizacji dwóch projektów.

„Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży
turystyczno – gastronomicznej
w Gminie Miejskiej Kraków”

i

„Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży
administracyjno – usługowej
w Gminie Miejskiej Kraków”

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli teoretycznej
i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu:  do  31.12.2019

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:
w branży turystyczno – gastronomicznej:

 • Animator czasu wolnego
 • Organizacja konferencji, targów i wystaw
 • Organizacja imprez szkoleniowych, integracyjnych i motywacyjnych
 • Język niemiecki w branży turystyczno-gastronomicznej
 • Język angielski w branży turystyczno-gastronomicznej
 • Kasjer walutowy
 • Wychowawca kolonijny
 • Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej
 • Organizacja turystyki młodzieżowej z elementami pilotażu + wycieczka
 • Organizacja turystyki prozdrowotnej w praktyce z elementami pilotażu + wycieczka

w branży w branży administracyjno – usługowej:

 • Profesjonalna obsługa sekretariatu
 • Specjalista od spraw kadrowo-płacowych
 • Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo-księgowej firm – zajęcia wyrównawcze
 • Język angielski w branży ekonomiczno-usługowej – zajęcia wyrównawcze

Więcej -->TUTAJ (na stronie PROJEKTY UNIJNE)