Konkurs "Let’s read in English" - 2017

Konkurs Let’s read in English

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w drugiej edycji konkursu pięknego czytania w języku angielskim „Let’s read in English”. Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00.

CELE KONKURSU:

- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym

- Poznawanie słownictwa angielskojęzycznego

- Kształtowanie kultury czytelniczej

- Zainteresowanie literaturą obcą

- Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności

Prosimy o przygotowanie do czytania fragmentu prozy w języku angielskim (pomocą w wyborze służą również nauczyciele bibliotekarze)

Oceniane będą:

  • dykcja         (0-3 pkt.),
  • wymowa    (0-3 pkt.),
  • interpretacja tekstu        (0-3 pkt.),
  • płynność czytania         (0-3 pkt.),
  • respektowanie znaków przestankowych            (0-3 pkt.),
  • zachowanie limitu czasu (do 3 minut)       (1 pkt).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!