Dnia 28. lutego 2018 roku na 8. godzinie lekcyjnej, tj. o godzinie 13.40 odbędzie się

Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Każda klasa pierwsza zobowiązana jest do 26. lutego zgłosić wychowawcy i nauczycielowi języka polskiego trzech reprezentantów, którzy wejdą w skład zespołu biorącego udział w konkursowych zmaganiach.
Konkurs będzie odbywał się w dwóch rundach, w których zespoły będą odpowiadały na wylosowane pytania. W przygotowaniu pomogą lektury dotyczące życia i działalności Mikołaja Kopernika, które dostępne są w bibliotece szkolnej, oraz materiał pomocniczy przekazany wychowawcy.