Rekrutacja dla absolwentów gimnazjum

Nabór odbywa się do następujących klas:
- technik ekonomista kl.1a, 1b
- technik rachunkowości  kl.1c
- technik hotelarstwa kl.1d, 1e
- technik organizacji turystyki  kl.1f

DOKUMENTY   I  INFORMACJE   DLA   ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

1. Plakat rekrutacji

2. Planowane oddziały

3. Informacja dla kandydatów

4. Regulamin rekrutacji

5. Terminy rekrutacji

6.  Szkolny harmonogram rekrutacji

7. Arkusze zgłoszeniowe:

technik ekonomista

technik rachunkowości

technik hotelarstwa

technik  organizacji turystyki

8. Oświadczenia:

religia

WDŻ

9. Wykaz zawodów wiedzy