Zapraszamy uczniów  w zawodzie technik hotelarz i technik obsługi turystycznej

na ostatnią edycję kursu języka niemieckiego zawodowego!!!

W ramach  realizowanego w szkole   projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” organizowany jest   kurs „Język niemiecki w branży turystyczno-hotelarskiej”

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych  nauki języka niemieckiego zawodowego ( w tym wycieczka dydaktyczna na lotnisko Balice) według następującego harmonogramu:

21 marca 2020 (sobota)               9.00 -11.15  ,  11.30 - 13.45

28 marca 2020 (sobota)               9.00- 15.00  ( wycieczka – lotnisko Balice)

4 kwietnia 2020 (sobota)             9.00 - 11.15  ,  11.30 - 13.45

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego pok.29a

Termin rekrutacji do dnia 12 marca 2020 ( do sekretariatu lub pedagoga szkolnego)

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:

https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen   klasyfikacji  z pierwszego okresu  roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.