MARSZ PO WIOSNĘ

Ogłaszamy konkurs dla klas:

"MARSZ PO WIOSNĘ"

Zbieramy kroki do wiosny – rywalizacja klasowa. Czas trwania 3 tygodnie.

Uczniowie monitorują tygodniową ilość zebranych kroków. Na koniec każdego tygodnia odsyłają zrzut z ekranu do swojego nauczyciela wf przedstawiający sumę kroków wykonanych w ciągu tygodnia. Suma kroków zdobytych przez klasę będzie dzielona przez ilość uczniów w klasie.

I na podstawie tej średniej zostanie wyłoniona zwycięska klasa.


Oraz wyzwania:

CHALLENGE DLA UCZNIÓW

Indywidualnie uczniowie biorący udział w konkursie za zdobytą odpowiednią ilość kroków

w danym tygodniu zostaną nagrodzeni bardzo dobrą oceną z aktywności.


I tydzień: minimum 40000 kroków

II tydzień: minimum 50000 kroków

III tydzień: minimum 60000 kroków


CHALLENGE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie.


Zostanie wyłoniony MVP-  uczestnik z największą, uzbieraną ilością kroków w czasie trwania konkursu z pośród uczniów i z pośród nauczycieli. (Nauczyciele wf mogą brać udział w konkursie, ale jako organizatorzy nie podlegają punktacji oficjalnej).

Nauczyciele wf

-->REGULAMIN<--