22.03.2021 to Światowy Dzień Wody ustanowiony przez ONZ.

Zróbmy szum wokół wody! To tegoroczne hasło PAH - Polskiej Akcji Humanitarnej

Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę - kilka faktów o zasobach wody na Ziemi
Czy wiecie, że woda zajmuje aż 71% powierzchni ziemi? Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany. Niestety, wody te nie nadają się do spożycia ze względu na swoje zasolenie. Jedynie 2,5% wodnych zasobów ziemi to wody słodkie, jednak część z nich uwięziona jest w lodowcach i śniegach. Tak naprawdę tylko 1% światowych zasobów wody to wody pitne.

Mimo ograniczenia pandemią nasi nauczyciele i uczniowie podjęli wyzwanie do działania.

W dniach 15.03- 19.03 nauczyciele na lekcjach wychowawczych i geografii przybliżyli temat wody na świecie.

Uczniowie wykonali prezentacje i plakaty tematyczne, brali udział w kursie e- mailingowym:

„7 dnia dla wody i klimatu”.

Materiały dla zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy na ten temat:

Oszczędzanie wody to za mało - animacja edukacyjna PAH

Woda jako globalne wyzwanie www.bit.ly/glob_woda

Woda w kryzysie klimatycznym www.bit.ly/woda_klimat

Koordynator akcji: Agata Janiszewska