MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE

logo efs

W latach 2010-2014 przewiduje się następujące kursy:

1. Księgowość małych firm

2011 - 1
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 6 kursów

2. Obsługa użytkowego programu księgowego CDN Optima

2011 - 1
2012 - 1
2013 - 1
2014 - 1
Łącznie 4 kursy

3. Obsługa użytkowego programu księgującego Symfonia

2011-2014 4 kursy (po jednym w każdym roku)

4. Korespondencja biurowa e-learning

2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 2
Łącznie 8 kursów

5. Elektroniczny arkusz kalkulacyjny w analizie ekonomiczno-statystycznej

2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 7 kursów

6. Pilotaż wycieczek (po jednym w latach 2011-2014).

7. Animator czasu wolnego

2010 - 1
2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 8 kursów

8. Wychowawca kolonijny

2010 - 1
2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 8 kursów

9. Kasjer walutowy

2011 - 1
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 6 kursów

10. Profesjonalny wizerunek w biznesie

2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 7 kursów

11. Język zawodowy angielski w turystyce i hotelarstwie

2010 - 1
2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 1
Łącznie 8 kursów

KURSY REALIZOWANE DO KOŃCA 2010 ROKU

- język angielski zawodowy w turystyce i hotelarstwie,
- animator czasu wolnego,
- wychowawca kolonijny