Technik hotelarstwa

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne).concierge

hotelowe lobbyCelem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: stosowanie podstawowych zasad gospodarki rynkowej, korzystanie z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego, stosowanie zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez,  współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego, postępowanie zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakładydzwonek hotelowy hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza.  Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

2. NAUCZANE PRZEDMIOTY - TUTAJ