SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

TECHNIKUM EKONOMICZNO - HOTELARSKIE NR 4 (5 letnie) kształcące w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej

- języki obce: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki, j. francuski lub j. rosyjski


SZKOŁY POLICEALNE STACJONARNE - nauka od poniedz. do piątku w godzinach 13.40-19.35.

Dla absolwentów Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym - Szkoła Policealna 1-roczna - technik administracji.


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - nauka w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00

TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH (4 letnie) na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej . Nauczany język obcy to j. angielski. Absolwenci technikum przystępują do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskują tytuł - technik ekonomista.

SZKOŁA POLICEALNA (2 letnia) na podbudowie szkoły średniej (liceum ogólnokształcącego i innych szkół średnich). Szkoła kształci słuchaczy w następujących zawodach:

  • Technik administracji

Przyjmujemy również na semestry programowo wyższe tj.:Technikum dla Dorosłych, Szkoła Policealna Zaoczna dla Dorosłych (technik administracji)