Dla uczniów

Kurs języka angielskiego zawodowego dla uczniów w zawodzie technik hotelarz i technik obsługi turystycznej


W ramach  realizowanego w szkole   projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” odbędzie się  kurs dla uczniów „Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej”


Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych według następującego harmonogramu:
06.03.2018 (wtorek)       godz. 9.15 -  10.50
08.03.2018(czwartek)    godz. 9.15 -  10.50
13.03.2018 (wtorek)        godz. 9.15 -  10.50
15.03.2018(czwartek)     godz. 9.15 -  10.50
20.03.2018 (wtorek)       godz. 9.15 -  10.50
22.03.2018(czwartek)    godz. 9.15 -  10.50
24.03.2018 (sobota)       godz. 10.00 – 13.00
27.03.2018(wtorek)        godz. 9.15 -  10.50
29.03.2018(czwartek)    godz. 9.15 -  10.50


Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!


Zgłoszenia przyjmuje do dnia 1 marca 2018:
- pedagog szkolny - P. Kolarska pok.29a
- nauczyciel j. angielskiego – mgr I. Cienkosz
lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:  https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

 

Kurs "Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej"

! Uczniowie klas trzecich
w zawodzie technik hotelarz
i technik obsługi turystycznej !

W ramach finansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” odbędzie się  kurs „Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej”

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany w soboty według następującego harmonogramu:

28 października            godz. 9.00 – 13.15

4 listopada                    godz. 9.00 – 13.15

18 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

25 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen z przedmiotów: j. angielski, j. angielski zawodowy i drugi j. obcy -  wyliczoną z ocen z  klasyfikacji poprzedzającej  okres rekrutacji, tj. koniec roku szkolnego 2016/2017

Termin składania zgłoszeń: 18 października 2017 (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

Opracowała:

P. Kolarska

 

Bezpieczne wakacje

Okres wakacyjny to szczególny czas dla uczniów. Wielu z Was spędzi czas wolny  nad wodą lub w górach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapomina się  o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Na załączonej poniżej stronie internetowej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla Was, abyście umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/

Podstawową wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć  na stronach poradni internetowej http://narkomania.org.pl

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu    i    Turystyki http://msit.gov.pl można  zapoznać się  z  informatorem    o zasadach bezpieczeństwa nad  wodą „Bezpieczna  woda”.

Na  stronie  internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl uczniowie, rodzice i opiekunowie mogą  znaleźć poradnik bezpiecznego  wypoczynku. Natomiast  w serwisie http://bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu można otrzymać informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Podróżując za granicę odwiedź stronę   Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  „Polak  za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl, i zapoznaj się z  bezpłatną aplikacją iPolak –niezbędnikiem w  podróży,  gdzie  umieszczane są  m.in.  aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna na stronie: http://www.mfa.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ipolak/. Można również dokonać rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, http://odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki  rejestracji  służby  konsularne będą  wiedziały o pobycie na terenie danego  państwa  i  w  razie  konieczności mogą  udzielić skutecznej pomocy.

WAŻNE TELEFONY:

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych

997 – telefon alarmowy Policji

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego

WOPR – 600100100

górskie  numery  ratunkowe 985 lub 601100300

Ogólnopolski  Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 801 199 990

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

 

na podstawie:

- Listu Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczącego  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wakacje

- materiałów Rzecznika Praw Dziecka

- materiałów Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl

- materiałów MEN:  www.wypoczynek.men.gov.pl

P.Kolarska

 

Staże zawodowe dla uczniów klas trzecich i drugich

W Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1  w latach 2017-2019  będzie realizowany,  finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej ” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej” oferujący   m.in. kursy zawodowe  oraz wakacyjne staże dla uczniów klas trzecich i drugich

Staż zawodowy obejmuje 150 godzin pracy (4 tygodnie w lipcu lub sierpniu 2017)  i realizowany będzie  dla zawodów technik hotelarstwa i technik usług turystycznych w krakowskich hotelach a dla zawodu technik ekonomista w firmach i urzędach. Uczeń biorący udział w stażu otrzyma wynagrodzenie/stypendium wysokości 1500 złotych ( kwota nie jest doliczana do innych  dochodów) wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu stażu.

Staże przeprowadzane  będą zgodnie z ustalonym  przez szkołę i pracodawców programem, gwarantującym poszerzenie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego zdobywanego w ramach podstawy programowej.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w stażu proszeni są o wypełnienie  ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO, zawierającego m.in.. informacje o frekwencji i średniej ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni semestr. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 maja. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Ilość miejsc ograniczona!

 

Dodatkowych informacji udzielają:
z-ca dyrektora – Renata Suruło
kierownik szkolenia zawodowego – Ewa Jędrychowska
pedagog szkolny – Pela Kolarska

 

Strefa Nastolatka - pomoc w trudnych sytuacjach

W Dworku Białoprądnickim rozpoczyna działanie Strefa Nastolatka – przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w problemach i trudnych sytuacjach.

Punkt będzie działał od 29 marca do końca grudnia (z przerwą wakacyjną), w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00.

Projekt adresowany jest do młodych ludzi, których przerastają problemy i brakuje im zaufanej osoby, z którą mogliby o tym porozmawiać. Strefa nastolatka jest dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.

Raz w tygodniu do dyspozycji będą życzliwi, kompetentni pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, którzy wysłuchają młodych ludzi i wskażą jak można im pomóc.

Osoby odwiedzające strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:

Jesteś tu bezpieczny i anonimowy

Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża  lub obraża

Możesz się „wygadać” -  na pewno będziesz wysłuchany

Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia

Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać

Strefa Nastolatka jest otwarta także dla  rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

 

Pedagog szkolny
na podstawie: portaledukacyjny.krakow.pl

 
Więcej artykułów…