Aktualności

Podręczniki w roku szkolnym 2019/2010 - klasa 1 - podbudowa programowa: SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASY PIERWSZE - PODBUDOWA PROGRAMOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Klasy pierwsze

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-4 TE-H w roku szkolnym 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH  DLA UCZNIÓW KLAS 1- 4 TE-H W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Więcej…

 

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 DLA UCZNIÓW KLAS 1- 3 TE-H

Kraków, dnia  2019-06-13

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 DLA UCZNIÓW KLAS 1- 3 TE-H

 

Więcej…

 

Komunikat o spotkaniach P. Wychowawców i P. Nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1-3 TE-H w dniu 30 maja br. (czwartek)

KOMUNIKAT O SPOTKANIACH P.WYCHOWAWCÓW I P.NAUCZYCIELI Z
RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1-3 TE-H W DNIU 30 MAJA 2019 R. (CZWARTEK)

Więcej…

 

Komunikat o stażach wakacyjnych

Komunikat o stażach wakacyjnych

W związku z realizacją projektu Centrum Kompetencji Zawodowych finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą organizowane płatne staże dla uczniów klas 1-3. Staż obejmuje 150 godzin (po 7 godzin dziennie),
a stypendium stażowe wynosi 1500 zł wypłacane po zakończeniu i rozliczeniu stażu. Staże dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista będą organizowane w urzędach skarbowych lub innych instytucjach (istnieje możliwość samodzielnego zorganizowania stażu np.
w biurze rachunkowym), a dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej
w krakowskich hotelach. Staże przeprowadzane będą zgodnie z ustalonym przez szkołę i pracodawców programem gwarantującym poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zdobywanych w ramach podstawy programowej. Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu proszę
o podjęcie przemyślanej decyzji i wypełnienie zgłoszenia wstępnego w sekretariacie szkoły do dnia 24 maja 2019 r. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego Ewa Jędrychowska.


 
Więcej artykułów…