KONKURSY

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

6. lutego 2015 r. w bibliotece szkolnej odbyła się VIII edycja Konkursu Pięknego Czytania (etap szkolny)  zorganizowana przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

Do konkursu zgłosiło się trzynastu uczniów - ZDJĘCIA

CELE KONKURSU:

  • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
  • Kształtowanie kultury czytelniczej.
  • Rozwijanie twórczych talentów.

Uczniowie przygotowali fragment dłuższego utworu pisanego wierszem

Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja tekstu, zachowanie limitu czasu (do 3 minut).

Werdykt wydało jury w składzie: p. dyr. Ewa Jędrychowska, p. Halina Legutko p. Urszula Siwek - Faszyńska.

Zwycięzcy: I miejsce zajął Maciej Zając z klasy 4D, II miejsce Monika Zaremba z klasy 4D, III miejsce Klaudia Filipowska z klasy 2D

Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

Karolina Jach z klasy 2E

Aleksandra Kwinta z klasy 2D

Justyna Orzechowska z klasy 4C

Zwycięzcy otrzymali audiobooki, wyróżnieni nagrody książkowe oraz wszyscy uczestnicy dyplomy.

II międzyszkolny etap odbędzie się 11. 03. 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Rajskiej 1; Oddział dla Dzieci

 

Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska

 

Wyniki konkursu na plakat
promujący zalecenia
"Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"

Potrafię tak jak Andrzej Mleczko

I miejsce Justyna Markowicz kl. 2a - plakat nr 4

II miejsce Magdalena Plucińska i Karolina Podsiadło kl. 4e - plakat nr 9

III miejsce Izabela Bojarska kl. 2a - plakat nr 2.

Plakaty możecie obejrzeć w gablocie obok sekretariatu.

 

VII OLIMPIADA WIEDZY  HOTELARSKIEJ
WYNIKI  ETAPU  OKRĘGOWEGO

 

W dniu  14.01.2015r w ZSE nr1 odbył się etap okręgowy  VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej - ZDJĘCIA.

W olimpiadzie brali  udział  uczniowie z  34  szkół województwa  małopolskiego  i świętokrzyskiego.  Z okręgu nr 3, który ma siedzibę w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1  w Krakowie  do etapu centralnego olimpiady przeszło  6 uczniów / udział brało 63 uczniów/

Etap Centralny VII Olimpiady  Wiedzy Hotelarskiej  odbędzie  się w dniach 20.04 - 23.04 2015 r. w Kołobrzegu.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1  będzie  reprezentować :

Paulina Wcisło  z kl. 4e

GRATULACJE   I POWODZENIA!

Sekretarz Komisji Okręgowej  VII OWH

Jadwiga Pietras

 

FINAŁ   KONKURSU  WIEDZY  HOTELARSKIEJ
- WYNIKI

W dniu 27.01.2015 r. w ZSE nr 1  odbył się finał Konkursu Wiedzy Hotelarskiej, w którym wzięli udział uczniowie  klas IV  hotelarskich

Klasa 4e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Klasa 4d

Babiuch  Apolonia                                                      Butryn Natalia

Miłowska  Klaudia                                                      Kalita Aleksandra

Plucińska  Magdalena                                                Janeczek Damian

Wcisło  Paulina

 

Finał składał się z dwóch części: prezentacji w języku angielskim i scenki za ladą recepcyjną, w której uczniowie mieli rozwiązać problem gościa.

W roli gości hotelowych wystąpili p. Marta Kasolik i p. Jacek  Czaplak – nauczyciele języka angielskiego. Przewodniczącą jurorów była p. dyrektor ZSE nr 1 Anna Gawinek - Pisarczyk . W skład komisji oceniającej weszli także zaproszeni goście – p. Joanna Wojdan  dyrektor Hotelu „Rubinstein”, p.Luiza Biesik - dyrektor Biura Turystycznego „Logostour” w Krakowie, p. Anna Biela - reprezentująca hotel „Logos”.

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. Zdjęcia z Konkursu - TUTAJ

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce NATALIA  BUTRYN - kl. 4d

II miejsce DAMIAN  JANECZEK  - kl. 4d

III miejsce MAGDALENA PLUCIŃSKA  - kl. 4e

GRATULACJE !!

Opracowała  Jadwiga Pietras

 

Informacje dotyczące przebiegu konkursów i olimpiad
organizowanych w I semestrze roku szkolnego 2014/2015
przez zespół nauczycieli uczących w zawodzie technik ekonomista

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 zorganizowano i przeprowadzono etapy szkolne 7 Konkursów i Olimpiad. Łącznie do etapów szkolnych przystąpiło 343 uczniów klas II – IV a do dalszych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 18 uczestników etapów szkolnych. Wszyscy, którzy będą brali udział w kolejnych etapach rozgrywek konkursowych, oprócz licznych nagród rzeczowych mogą uzyskać indeksy uczelni publicznych i niepublicznych, stypendia i zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikację w zawodzie (A.35).

Wszystkim zakwalifikowanym do dalszych rozgrywek ŻYCZYMY POWODZENIA !!! a tych, którym nie udało się w tym roku szkolnym zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiad i Konkursów.

Poniżej zamieszczam informacje na temat przebiegu poszczególnych Olimpiad i Konkursów.

WIĘCEJ

 

Konkurs teatralny

18 grudnia 2014 odbył się XVIII Konkurs Teatralny Klas Pierwszych.

Jury w składzie : p. Justyna Macnar- Krawczyk, p. Alina Sokołowska oraz uczniowie, laureaci poprzednich edycji konkursu Weronika Wajszle, Maciej Zając, Kamil Buczek a także gościnnie p. Paweł Połeć oceniło zmagania klas pierwszych na temat niezwykłych biografii.

Jako pierwsza wystąpiła klasa 1g, która zaprezentowała postać Cypriana Kamila Norwida, klasa 1b przybliżyła życiowe przygody Ignacego Krasickiego, następnie klasa 1c przedstawiła ciekawe fakty z życia Marii Konopnickiej. Po niej klasa 1d wystawiła na scenie biografię Aleksandra Fredry, klasie 1a przypadła w udziale prezentacja życia Adama Mickiewicza, klasa 1h przedstawiła biografię Jana Kochanowskiego, klasa 1f zaprezentowała niezwykłe fakty z życia Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej a na koniec klasa 1e przypomniała historię Sławomira Mrożka.

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa 1g i 1d

II miejsce- klasa 1a

III miejsce- klasa 1e

Rozdano również nagrody w kategoriach:

Rola żeńska- Jolancia (Paula Saltarska 1g), Mrożek (Anieszka Zięba 1e)

Rola męska- Fredro (Artur Kaleta 1d), Norwid (Jakub Duda 1g)

Wokal- Kamil Kołodziejczyk 1a, Marzena Siemieniec 1a,

Prezenter- Bartek Tataruch 1g

Plakat- klasa 1a

Program- klasa 1a

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 1d

Klasa 1e

Klasa 1f

Klasa 1g

Klasa 1h

oraz zdjęć -TUTAJ

 
Więcej artykułów…