Dla uczniów

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Język angielski w branży turystyczno-gastronomicznej” realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”.

  1. Weronika Leja                   3d
  2. Karolina Kulisiewicz        2f
  3. Katarzyna Kotarba           2g
  4. Wiktoria Czerkas              3g
  5. Karolina Heród                 3f
  6. Wiktoria Janecka             3h
  7. Małgorzata Schemet        3h
  8. Ewa Moniowska                2f

 

Lista rezerwowa:

  1. Joanna Filipowska           3h
  2. Weronika Pogorzelska    3h

 

Zakwalifikowane osoby proszone są o potwierdzenie udziału w kursie bezpośrednio u pedagoga szkolnego pok. 29a lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej podczas pierwszych zajęć 06.03.2018 (wtorek)      godz. 9.15 -  10.50 w   sali 21

Zapraszam

pedagog szkolny Pela Kolarska

 


W ramach  realizowanego w szkole   projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” odbędzie się  kurs dla uczniów „Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej”


Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych według następującego harmonogramu:
06.03.2018 (wtorek)       godz. 9.15 -  10.50
08.03.2018(czwartek)    godz. 9.15 -  10.50
13.03.2018 (wtorek)        godz. 9.15 -  10.50
15.03.2018(czwartek)     godz. 9.15 -  10.50
20.03.2018 (wtorek)       godz. 9.15 -  10.50
22.03.2018(czwartek)    godz. 9.15 -  10.50
24.03.2018 (sobota)       godz. 10.00 – 13.00
27.03.2018(wtorek)        godz. 9.15 -  10.50
29.03.2018(czwartek)    godz. 9.15 -  10.50


Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!


Zgłoszenia przyjmuje do dnia 1 marca 2018:
- pedagog szkolny - P. Kolarska pok.29a
- nauczyciel j. angielskiego – mgr I. Cienkosz
lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:  https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

 

! Uczniowie klas trzecich
w zawodzie technik hotelarz
i technik obsługi turystycznej !

W ramach finansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” odbędzie się  kurs „Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej”

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany w soboty według następującego harmonogramu:

28 października            godz. 9.00 – 13.15

4 listopada                    godz. 9.00 – 13.15

18 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

25 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen z przedmiotów: j. angielski, j. angielski zawodowy i drugi j. obcy -  wyliczoną z ocen z  klasyfikacji poprzedzającej  okres rekrutacji, tj. koniec roku szkolnego 2016/2017

Termin składania zgłoszeń: 18 października 2017 (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

Opracowała:

P. Kolarska

 

Okres wakacyjny to szczególny czas dla uczniów. Wielu z Was spędzi czas wolny  nad wodą lub w górach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapomina się  o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Na załączonej poniżej stronie internetowej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla Was, abyście umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/

Podstawową wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć  na stronach poradni internetowej http://narkomania.org.pl

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu    i    Turystyki http://msit.gov.pl można  zapoznać się  z  informatorem    o zasadach bezpieczeństwa nad  wodą „Bezpieczna  woda”.

Na  stronie  internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl uczniowie, rodzice i opiekunowie mogą  znaleźć poradnik bezpiecznego  wypoczynku. Natomiast  w serwisie http://bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu można otrzymać informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Podróżując za granicę odwiedź stronę   Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  „Polak  za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl, i zapoznaj się z  bezpłatną aplikacją iPolak –niezbędnikiem w  podróży,  gdzie  umieszczane są  m.in.  aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna na stronie: http://www.mfa.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ipolak/. Można również dokonać rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, http://odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki  rejestracji  służby  konsularne będą  wiedziały o pobycie na terenie danego  państwa  i  w  razie  konieczności mogą  udzielić skutecznej pomocy.

WAŻNE TELEFONY:

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych

997 – telefon alarmowy Policji

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego

WOPR – 600100100

górskie  numery  ratunkowe 985 lub 601100300

Ogólnopolski  Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 801 199 990

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

 

na podstawie:

- Listu Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczącego  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wakacje

- materiałów Rzecznika Praw Dziecka

- materiałów Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl

- materiałów MEN:  www.wypoczynek.men.gov.pl

P.Kolarska

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1  w latach 2017-2019  będzie realizowany,  finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej ” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej” oferujący   m.in. kursy zawodowe  oraz wakacyjne staże dla uczniów klas trzecich i drugich

Staż zawodowy obejmuje 150 godzin pracy (4 tygodnie w lipcu lub sierpniu 2017)  i realizowany będzie  dla zawodów technik hotelarstwa i technik usług turystycznych w krakowskich hotelach a dla zawodu technik ekonomista w firmach i urzędach. Uczeń biorący udział w stażu otrzyma wynagrodzenie/stypendium wysokości 1500 złotych ( kwota nie jest doliczana do innych  dochodów) wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu stażu.

Staże przeprowadzane  będą zgodnie z ustalonym  przez szkołę i pracodawców programem, gwarantującym poszerzenie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego zdobywanego w ramach podstawy programowej.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w stażu proszeni są o wypełnienie  ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO, zawierającego m.in.. informacje o frekwencji i średniej ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni semestr. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 maja. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Ilość miejsc ograniczona!

 

Dodatkowych informacji udzielają:
z-ca dyrektora – Renata Suruło
kierownik szkolenia zawodowego – Ewa Jędrychowska
pedagog szkolny – Pela Kolarska

 

W Dworku Białoprądnickim rozpoczyna działanie Strefa Nastolatka – przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w problemach i trudnych sytuacjach.

Punkt będzie działał od 29 marca do końca grudnia (z przerwą wakacyjną), w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00.

Projekt adresowany jest do młodych ludzi, których przerastają problemy i brakuje im zaufanej osoby, z którą mogliby o tym porozmawiać. Strefa nastolatka jest dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.

Raz w tygodniu do dyspozycji będą życzliwi, kompetentni pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, którzy wysłuchają młodych ludzi i wskażą jak można im pomóc.

Osoby odwiedzające strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:

Jesteś tu bezpieczny i anonimowy

Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża  lub obraża

Możesz się „wygadać” -  na pewno będziesz wysłuchany

Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia

Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać

Strefa Nastolatka jest otwarta także dla  rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

 

Pedagog szkolny
na podstawie: portaledukacyjny.krakow.pl

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017:

Stypendium szkolne otrzymać można na podstawie:

a) spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie,  wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

b) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują np. następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania (dotyczące kogoś w najbliższej rodzinie), niepełna rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium– do dnia 15 września

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku.

Dla uczniów zamieszkałych w Krakowie  procedura oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

Zasiłek szkolny-  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek można złożyć  w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku o zasiłek należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej :
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-20

Podstawa prawna: rozdział 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015  r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).

 

opracowała P. Kolarska

 

W dniach 13 listopada  do 20 listopada 2014 nastąpi wypłata  dofinansowania do zakupu podręczników  kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Uczniowie którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego z dowodami zakupu podręczników:

- faktura VAT,

- rachunek,

- paragon wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

- oświadczenie  (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

 

P. Kolarska

 
Więcej artykułów…